znak A.B.D.U. ČR

Asociace bojových a duchovních umění České republiky

Asociace bojových a duchovních umění České republiky je občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra České republiky, zabývající se vzděláváním v oblasti zmíněných umění, sebeobrany a souvisejících bojových a duchovních forem. V roce 1991 asociaci založil Jaromír Pokorný, který byl zpočátku i jejím nejvyšším představitelem. Po jeho odjezdu do Ruska převzal vedení Asociace bojových a duchovních umění České republiky (A.B.D.U. Č.R.) její sekretář Jiří Matoška, který ji vlastně řídí dodnes. A.B.D.U. Č.R. tedy nemá obsazenu funkci prezidenta a její nejvyšší funkce je výkonný sekretář, kterou zastává právě výše jmenovaný.

Ve struktuře A.B.D.U. Č.R. je začleněno několik federací, a to zejména Federace aikibudo, Federace jógy, Federace karate, Federace Taiči čuan, Federace taekwondo a samozřejmě rovněž Federace jiu-jitsu (Union Jiu Jitsu Organisations) Každá federace je samostatná, A.B.D.U. Č.R. má pouze zastřešující funkci - garantuje kvalitu výcviku bojových a duchovních umění a obecnou platnost získaných technických stupňů, které ve své zvolené specializaci získávají její členové. Členství v A.B.D.U. Č.R. je nezavazující a členové (ať jednotlivci, či celé oddíly) mohou být členy i jiných organizací.

Vrcholem celoroční činnosti A.B.D.U. Č.R. je pravidelné společné soustředění v rekreačním středisku ŽĎAS v Zubří u Nového Města na Moravě - viz Mandakeova fotogalerie. Koná se vždy poslední celý týden měsíce srpna. Zde si vyměňují členové A.B.D.U. Č.R. jak zkušenosti v rámci jednotlivých oddílů téže federace, tak i zkušenosti mezifederační. Často jsou na soustředění přizváni i zahraniční lektoři.

Přímý e-mail na výkonného sekretáře a hospodářku A.B.D.U. Č.R. je v současnosti nefunkční, proto použijte při případném elektronickém kontaktu e-mailovou adresu abdu@email.cz Obsah vaší zprávy bude na ústředí A.B.D.U. Č.R. sdělen.