znak U.J.J.O.

ODDÍLY JIU JITSU

Zde jsou seřazeny dle abecedy stránky některých dalších subjektů, které patří mimo jiné do U.J.J.O. - tedy do Union Jiu Jitsu Organisations (součást A.B.D.U. Č.R. - Asociace Bojových a duchovních umění České republiky). Členství v U.J.J.O. je nezavazující a členové (ať jednotlivci, či celé oddíly) mohou být členy i jiných organizací.
U.J.J.O. slouží zejména k výměně zkušeností a k prohlubování přátelství mezi všemi, kdo cvičí bojová umění, zejména jiujitsu a jakékoliv formy sebeobrany. Chcete-li být také členem U.J.J.O., kontaktujte nás (viz menu "ÚVOD").

Znak U.J.J.O. tvoří mon - tedy japonský válečný rodový erb - představující okřídlené vycházející japonské slunce.

Níže jsou uvedeny odkazy na některé jiné oddíly jiujitsu a podobných systémů, nepatřících do U.J.J.O. a odkazy na pro nás zajímavé stránky subjektů, zabývajících se bojovým uměním.

DALŠÍ SYSTÉMY JIU JITSU

ZAJÍMAVÉ STRÁNKY